Nuostatos ir sąlygos

 1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

1.1.Žemiau esančios taisyklės buvo parengtos ir yra naudojamos Inter Cars SA bendrovėje. Įmonės buveinė registruota Varšuvoje (adresu: 02-903 Warsaw Powsińska 64), Lenkija. Įrašas saugomas verslininkų nacionalinio teismo registre, saugomame Varšuvos miesto apygardos teisme.

1.2.Nacionalinio teismo registro XIII Komercijos skyrius  numeriu: 8734, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis) numeris: 1181452946. Nacionalinis verslo registravimo numeris, įmonės kodas: 014992887, elektroninis paštas info@intercars.com.pl Interneto svetainė http://www.intercars.com.pl/

1.3.Vartotojas ar bet koks kitas asmuo gali kreiptis į paslaugų tiekėją, naudojant anksčiau  1.1  punkte nurodytus kontaktinius duomenis arba naudojant šiuos duomenis: 

1.3.1.Elektroninio pašto adresas: kontakt@mi.eu

1.3.2.Internetinėje svetainėje esančią adresu: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.3.3.Telefono numeriu: +48 801 980 980,

1.3.4.Telefono numeriu: +48 22 714 11 11.

1.4.Šios taisyklės yra taikomos  paslaugoms, vykdomoms elektronine forma.  Jos aprašytos  teismo kodekso, priimto  2002 liepos 18 dieną 8 straipsnyje, kuris numato elektorinių paslaugų teikimo taisykles.

1.5.Bet kas gali skaityti šių taisyklių turinį nemokamai. 

 1. Apibrėžimai

Pavadinimai, prasidedantys didžiąja raide, naudojami šiose taisyklėse, turi šias reikšmes: 

2.1.Karštoji linija” – priemonė, naudojama paslaugų tiekėjo bei skambučių centro darbuotojų, įskaitant ir techninės infrastruktūros komandą. Vartotojas gali susisiekti Karštąja linija, surinkus šiuos numerius: +48 801 980 980 arba +48 22 714 11 11. Pagrindinė Karštos linijos užduotis yra susitarti su vartotoju dėl užregistruoto vizito realizavimo ( pavyzdžiui: Automobilio aptarnavimo rezervacijos datos ir laiko patvirtinimas).

2.2.Nuomonė ” – tai informacija (komentarai), įvesta vartotojo į IT sistemą. Ji įvedama, naudojant serviso paslaugų funkcijas, kurios apibrėžtos 3.10 punkte nurodytomis taisyklėmis.  Nuomonė bus nusiųsta paslaugos tiekėjui ir patikrinta, ar buvo laikytasi 3.10 punkte nurodytų taisyklių.  Priimta Jūsų nuomonė bus rodoma  Automobilių serviso „Nuomonės“ skiltyje. Norint patalpinti nuomonę apie tam tikrą automobilių servisą, vartotojas turi užregistruoti savo pilną vardą bei pavardę, elektroninio pašto adresą bei automobilio gamintojo pavadinimą ir modelį. 

2.3.Vartotojas ” – reiškia, kad vartotojas yra suprantamas taip, kaip tai apibūdinama teismo kodekso,  galiojančio nuo 1964 metų balandžio 23 dienos, 221 straipsnyje. Civilinis kodas (Įstatymų leidinys 2014.121 su pakeitimais). 

2.4.Taisyklės ” – reiškia, kad taisyklės yra ruošiamos ir naudojamos paslaugų tiekėjo.

2.5.Paslauga ” – tai internetinė paslauga, veikianti IT sistemos pagrindu, turinti automobilių serviso paieškos funkciją, valdomą ir prieinamą internetiniame puslapyje adresu: https://mi.eu/pl/pl/

2.6.IT Sistema ” – yra tele-informatikos sistema, valdoma paslaugos tiekėjo. Ji naudojama teikiant paslaugas, įskaitant grafikos sąsajos paslaugą. 

2.7.Sutartis ” – sutartis, tai susitarimas dėl paslaugų teikimo, sudaroma tarp paslaugų tiekėjo ir vartotojo, laikantis nustatytų taisyklių. Jeigu sutartis tarp paslaugos tiekėjo ir kliento, kuris yra vartotojas,  yra sudaroma nuotoliniu būdu, tai  vartotojas patvirtina sutikimą laikytis nustatytų  vartotojų teisių taisyklių. 

2.8.Paslauga ” – tai paslauga, kaip aprašyta paslaugų teikėjo nustatytų taisyklių 3.1 punkte. Taisyklės sukurtos paslaugos tiekėjo, naudojant IT sistemas.

2.9.Automobilio serviso paslaugos ” – yra paslaugos, kurios atitinka paslaugų teikėjo žinias ir yra siūlomos tam tikro automobilių serviso. Automobilių servisas teikia informaciją, kokiomis paslaugomis jis užsiima ir kokias paslaugas jis vartotojui siūlo. Paslauga, kurią siūlo servisas, tai nėra pasiūlymas, kaip tą supranta  civilinis kodeksas. 

2.10.Paslaugos tiekėjas ” arba „Bendrovė ” – reiškia, kad įmonė: Inter Cars SA, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (adresu: 02-903 Varšuva Powsińska 64) Lenkija, įrašyta į verslininkų nacionalinio teismo registrą ir yra saugoma Varšuvos apygardos teismo, esančio Varšuvoje.

2.11.Nacionalinio teismo registro XIII Komercijos skyrius numeriu: 8734, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis) numeris: 1181452946, nacionalinio registro numeris: Įmonės kodas: 014992887, elektroninis paštas info@intercars.com.pl ir internetinė svetainė http: //www.intercars. com.pl/

2.12.Vartotojų teisių aktas ” – tai 2014 metų gegužės 30 dieną priimtas vartotojų teisių aktas (teisės aktų leidinys 2014.827).

2.13.Vartotojas ” – tai visuma vartotojų, kurie, laikydamiesi teisės aktų ir nuostatų, turi teisę sudaryti paslaugų teikimo sutartis, kurie naudojasi visomis įmonės siūlomomis paslaugomis, ir ypač tie, kurie naudojasi (apsilanko) paslaugas teikiančios įmonės internetine svetaine. Siekiant išvengti bet kokių nesusipratimų ar interpretavimų, žodis Vartotojas reiškia, kad tai yra asmuo, kuris sudaro sutartį su paslaugų tiekėju dėl paslaugų tiekimo. 

2.14.Automobilių servisas ” - tai trečioji šalis, kuri turi įmonę, teikiančią automobilių remonto ar techninio aptarnavimo paslaugas, ir kuri bendradarbiauja su Paslaugų Tiekėju atskiro susitarimo pagrindu. Registruotą automobilių servisų sąrašą bei jų adresus galima rasti internetiniame puslapyje https://mi.eu/pl/pl/.

2.15.Automobilių serviso vizitinė kortelė ” – tai reiškia duomenų rinkimą apie automobilių servisą:  automobilių serviso adresas, kontaktinė informacija bei įkainiai išskirtinių serviso paslaugų, apie kurių teikimą yra informuojamas Paslaugų Tiekėjas, (tai yra tai, kas gali būti siūloma vartotojui, jei jis nuspręstų pasinaudoti automobilių servisu). Autoserviso vizitinė kortelė nėra pasiūlymas, kaip supranta civilinis kodeksas. 

 1. Bendros nuostatos (rūšių ir teikiamų paslaugų spektras)

3.1.Paslaugų tiekėjas teikia žemiau išvardintas paslaugas: 

3.1.1.WEB paslaugos – paslaugos, kurios yra skirtos pristatyti individualią paslaugą vartotojui, informaciją, duomenis ir visą, su paslaugų teikimu susijusi turinį, esantį paslaugų tiekėjo internetiniame puslapyje, kaip numatyta šiuo URL adresu. O taip pat suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę bei naudotis kitomis IT mechanizmo paslaugomis. WEB paslaugos apima šias temas:

(a)galimybę ieškoti ir naršyti įprastuose tiekėjo SUB-puslapiuose ( SUB-puslapiai- tiekėjo teikiamos paslaugos, nereikalaujančios registracijos ar prisijungimo), 

(b)galimybė peržiūrėti autoservisų vizitines korteles, kurias galima rasti SUB-puslapiuose, 

(c)pasinaudoti IT mechanizmais bei jų teikiamomis galimybėmis, norint užsisakyti rezervacijos paslaugą (elektronine forma ir t.t), 

(d)galimybė naršyti bei skaityti vartotojų paliktas nuomones,

(e)galimybė išsakyti savo nuomonę, pasinaudojant tuo, kad ją galės matyti kiti vartotojai. Tačiau jos turi atitikti taisykles, išvardintas 3.10 punkte.

3.1.2.Rezervacijos paslauga – paslauga, kuri pradeda paslaugų tiekėjo veiksmų seką, siekiant padaryti vartotojo vizitą pasirinktame automobilių servise realiu: t.y.  padaryti taip, kad vartotojas apsilankytų pasirinktame automobilių servise ir  gautų norimas paslaugas.


3.2.WEB paslauga yra prieinama visiems be registravimosi į paslaugų tiekėjo puslapį. Kiekvienas vartotojas gali naršyti įprastuose paslaugų tiekėjo internetiniuose puslapiuose.

3.3.Rezervacijos paslaugos yra teikiamos visiems be registravimosi paslaugų tiekėjo puslapyje. 

3.4.Interneto paslaugų sutartis yra sudaroma neribotam laikui, tol, kol URL užklausa gauna atsakymą iš vartotojo, kuris yra atsidaręs paslaugų tiekėjo puslapį savo naršyklėje arba vartotojui, paspaudus ant bet kurios nuorodos, kuri nukreipia į bendrai turimus puslapius su paslaugų tiekėju. Interneto paslaugų tiekimo  sutartis yra nutraukiama tuomet, kai vartotojas palieka paslaugų tiekėjo internetinį puslapį. 

3.5.Sutartis dėl paslaugos rezervacijos gali būti sudaroma ir nutraukiama laikantis nuostatų, kurios numatytos Taisyklių 7 punkte. 

3.6.Internetinės paslaugos, teikiamos vartotojui, yra visiškai nemokamos. Vartotojas apmoka tik interneto ryšio teikėjo (telekomunikacinės bendrovės) paslaugas, kurios suteikia galimybę jam turėti ryšį  su  paslaugos tiekėju. 

3.7.Tam tikrų paslaugų pirkimo- pardavimo sutartys gali būti sudarytos tik Lenkų kalba. 

3.8.Paslaugos tiekėjas informuoja vartotoją apie tai, kad iš vartotojo nebus reikalaujama sumokėti depozitą ar daug laiko atimančio finansinio užstato sutarties sudarymo. 

3.9.Paslaugos tiekėjas informuoja, kad paslaugos tiekėjas neturi jokios veikiančios elektroninės parduotuvės ir neprekiauja jokiomis serviso naudojamomis prekėmis. Matomas užrašas „Apsilankykite parduotuvėje“ yra tik nuoroda į kito paslaugų tiekėjo internetinį puslapį. Prekių pirkimas trečių šalių internetinėse parduotuvėse gali būti atliekamas tik remiantis atskira sutartimi, kurią sudarys pats vartotojas su trečios šalies parduotuve. Paslaugos tiekėjas nėra atsakingas už trečios šalies internetinės parduotuvės teikiamą informaciją ar jos veiklą. 

3.10.Viena iš WEB paslaugų: vartotojas, užpildęs formą, kurią galima rasti automobilių serviso vizitinės kortelės skiltyje „Nuomonė“, turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie konkrečius automobilių servisus. Vartotojo siunčiamos nuomonės yra patikrinamos paslaugų tiekėjo moderatoriaus. Po to, kai Nuomonė yra priimta, paslaugų tiekėjas patalpina ją skiltyje Nuomonė. Ji matoma kiekvieno automobilių serviso vizitinėje kortelėje. 

3.10.1.Norėdamas išsiųsti Nuomonę paslaugų tiekėjui, vartotojas sutinka su šiomis taisyklėmis: 

(f)pildant Nuomonės formą, vartotojas sutinka atskleisti savo vardą bei pavardę, elektroninio pašto adresą. O taip pat savo automobilio markę ir modelį, 

(g)sutikti su Taisyklėmis. 

3.10.2.Paslaugų tiekėjas įspėja, kad skiltis Nuomonė bus viešai matoma ir bus matomi vartotojo palikti šie duomenys: vartotojo vardas, pavardė, automobilio markė bei modelis bei pati palikta nuomonė. 

3.10.3.Siųsdamas nuomonę, vartotojas sutinka: 

(h)į savo elektroninio pašto dėžutę gauti prekybos informaciją, susijusią su Inter Cars SA įmone ir iš įmonių, priklausančių Inter Cars SA grupei. 

(i)leisti naudoti vartotojo suteiktą informaciją ir elektroninio pašto adresą rinkodaros tikslias Inter Cars SA įmonei bei Inter Cars SA grupei priklausančioms firmoms. 

(j)užtikrinti vartotojo elektroninio pašto prieinamumą kitoms, Inter Cars SA įmonių tinklui priklausančioms įmonėms, rinkodaros tikslais. 

(k)gauti informaciją į elektroninį paštą, susijusią su prekyba iš Inter Cars SA tinkui priklausančių įmonių

3.10.4.Paslaugų tiekėjas informuoja, kad vartotojo pateikti duomenys, įskaitant ir asmeninius, siekiant patvirtinti jų autentiškumą, yra apdorojami paslaugos tiekėjo, laikantis akto, reglamentuojančio asmens duomenų apsaugą (Įstatymų leidinys 2016 iš dalies pakeistu 922 straipsnis).

 1. DRAUDŽIAMO TURINIO ĮVEDIMAS

4.1.Naudodamasis paslaugomis, vartotojas negali siųsti nelegalaus turinio, ypatingai tokio: 

4.1.1.pažeidžiančio kitų žmonių teises, ypatingai susijusias su žmogaus asmeniniu turtu ar autorinėmis teisėmis, išduodančio pramoninės veiklos paslaptis ar kitas asmenų teises, 

4.1.2.remiančio ar propaguojančio radikalų visuomenės požiūrį, ypatingai, visų rūšių diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, rasės, religijos, tautybės, politinių ar socialinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, etninės kilmės, tikėjimo, seksualinės diskriminacijos, 

4.1.3.skatinančio atlikti kriminalinę veiką, 

4.1.4.pažeidžiančio galiojančius įstatymų reikalavimus. 

4.2.Vartotojas, turintis informacijos apie nelegalaus turinio paskleidimą paslaugų tiekėjo puslapyje, t.y. jeigu tas turinys neatitinka galiojančių teisės aktų arba pažeidžia pačios įmonės taisykles, turi pranešti paslaugų tiekėjui, siųsdamas laišką į šią elektroninę pašto dėžutę: kontakt@mi.eu

4.3.Tuo atveju, gavusi oficialų pranešimą arba patikimą informaciją apie neteisėtos formos pranešimą, atskleistą vartotojo, paslaugų tiekėjas turi teisę išjungti prieigą prie nurodyto turinio. 

4.4.Vartotojui draudžiama naudotis paslauga ar paslaugomis, kurios trikdytų IT sistemos atliekamas operacijas arba trikdytų kitaip internetinio puslapio veikimą. 

 1. TECHNINĖS SĄLYGOS IR RIZIKOS


5.1.Naudojimuisi paslaugomis, reikia turėti interneto ryšį ir veikiančią IT sistemą, kuri turi atitikti minimalius techninius reikalavimus:

5.1.1.tinkamai sukonfigūruota naršyklė, suderinta su standartiniu „Microsoft Internet Explorer“ versija ne žemesnė nei 8.0, FireFox versija ne žemesnė nei 26, Google Chrome ne žemesnė nei 27 arba Mac OS X Safari ne žemesnė nei 8.0 versija. 

5.1.2.Naudojamame prietaise turi būti galimas slapukų naudojimas ir aktyvus vertėjas Java Script kalbai. 

5.2.Sąlygos, paminėtos 5.1 punkte, yra techniniai reikalavimai, norint tinkamai naudotis paslaugų tiekėjo IT sistema.

5.3.Paslaugų tiekėjas įspėja, jeigu vartotojo sistema neatitinka minimalių techninių reikalavimų, naudotis paslaugų tiekėjo paslaugomis gali būti neįmanoma arba ji gali veikti netinkamai. 

5.4.Jeigu naudojatės paslaugų tiekėjo platforma, slapukų laikmenos turi būti įdiegtos į vartotojo kompiuterį. Tai turėtų būti padaryta tik vartotojui sutikus ir įrašyta būtent tai naršyklei. 

5.5.Daugiau informacijos apie naudojamus paslaugų tiekėjo slapukų failus galite rasti apsilankę puslapyje https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci.

5.6.Siekiant kontroliuoti paslaugų tiekėjo įsipareigojimus teikti paslaugas, visos sutartys ir duomenys yra saugomi paslaugų tiekėjo duomenų bazėje kartu su vartotojo pasirašytomis Taisyklėmis. 

5.7.Klaidų aptikimui esamuose duomenyse, paslaugų tiekėjas naudoja šiuos metodus bei technines priemones, aprašytus 7.4 7.4 taisyklų punkte (įskaitant sutartis paslaugos rezervacijai).

5.7.1.patikrinimas nustatytu slaptažodžiu,

5.7.2.nustatytas veiksmo auto-užbaigimas.

5.8.Sudaryto paslaugų teikimo kontrakto patvirtinimas, apsauga yra sudaryti remiantis:

5.8.1.Paslaugos sutarties sudarymo pavyzdys yra: https://mi.eu/pl/pl/s/regulamin ,

5.8.2.Vartotojo patvirtinimas, kad jis perskaitė Taisykles.,

5.9.Paslaugos tiekėjas informuoja ir įspėja, kad yra tikimybė, kad jo internetiniame puslapyje gali būti apsaugos spraga ir puslapio kriptografinė ar apsaugota IT sistema gali būti nulaužta ir vartotojo asmeniniai duomenys ar kita informacija gali būti nutekinta ar pagrobta.

 1. PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS

6.1.Vartotojas turi teisę į internetinių paslaugų ar automobilio serviso rezervacijos sutarties nutraukimą per 14 dienų po sutarties pasirašymo. Siekiant sustabdyti ar nutraukti susitarimą, per nustatytą laiką užtenka nusiųsti specialią deklaraciją. 

6.2.Laiko terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai Vartotojas WEB puslapyje rezervuojasi apsilankymą automobilių servise ir sutartis yra patvirtinta – keturiolika dienų nuo jos sudarymo dienos. 

6.3.Siekiant nutraukti sutartį,  vartotojas privalo apie tai informuoti paslaugų tiekėją. Jis, patvirtinęs informacijos apie sutarties nutraukimą gavimą, panaikins sutartį ir ištrins Vartotojo rezervuoto laiko automobilių servise formą (sutarties nutraukimo deklaraciją galite atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu). 

6.4.Paslaugų tiekėjas gali užpildyti dėl sutarties nutraukimo deklaraciją dėl WEB paslaugos atsisakymo arba dėl automobilių serviso rezervacijos sutarties nutraukimo. Ši galimybė yra numatyta vartotojų teisių 2 punkto priede. Paslaugos tiekėjas pateikia vartotojui formą dėl sutarties nutraukimo internetiniame puslapyje: https://www.motointegrator.pl/s/formularz-odstapienia-od-umowy/. Vartotojui yra pridedama ir pavyzdinė sutarties nutraukimo forma. Jos pildyti nebūtina. 

6.5.Vartotojas turi nusiųsti sutarties nutraukimo deklaraciją dėl WEB paslaugų arba dėl rezervuotos paslaugos atsisakymo elektroniniu būdu, o interneto tiekėjas privalo atsakyti vartotojui kaip įmanoma greičiau ir patvirtinti sutarties nutraukimą. 

6.6.Kitu atveju sutarties nutraukimas dėl WEB paslaugos ar rezervuotos paslaugos teikimo laikomas negaliojančiu ir nesudarytu. 

6.7.Punktai 6.1 – 6.6, aptarti aukščiau, yra naudojami tik vartotojams, kurie sudarė WEB paslaugų teikimo arba rezervacijos paslaugos teikimo sutartį kaip Vartotojas. 

 1. PASLAUGOS REZERVACIJA


7.1.Visą galiojantį automobilių servisų sąrašą vartotojas ras, apsilankęs puslapyje https://mi.eu/pl/pl/.

7.2.Viena iš tiekėjo teikiamų paslaugų, yra automobilių servisų vizitinių kortelių peržiūra. 

7.3.Paslaugos rezervacijos paslaugą vartotojas gali užsisakyti, laikydamasis aukščiau nurodytų taisyklių. 

7.4.Sutartis dėl rezervacijos paslaugos teikimo tarp  paslaugų tiekėjo ir vartotojo sudaroma laikantis šios veiksmų sekos: 

7.4.1.vartotojas turi pareikšti norą pasinaudoti rezervavimo paslaugomis: užsirezervuoti laiką automobilių servise, kad vartotojui būtų suteiktos jį dominančios automobilių serviso teikiamos paslaugos. 

(l)Vartotojas turi apsilankyti tiekėjo SUB-puslapyje, kuriame yra klavišas „Rezervuoti Paslaugą“. Paspaudus jį, rezervacijos paslauga prasideda (pradedama sudaryti Paslaugų Rezervacijos sutartis). 

(m)Vartotojas, pasinaudodamas veikiančiomis paslaugomis (kituose SUB-puslapiuose): 

 1. pasirenka norimą automobilio servisą ir užsisako laiką apsilankymui, 
 2. pasirenka servisą (tinkantį pagal vietą), kuriame vartotojui bus atlikta norima paslauga, 

iii.vartotojas pasirinktinai gali užpildyti: automobilio markę bei modelį ,automobilio pagaminimo datą ir pasirinkti (savo patogumui) laiką ir vizito datą, kada vartotojas nori apsilankyti automobilių servise, 

 1. palikti savo kontaktinius duomenis, įskaitant telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, 

(n)po visos informacijos pateikimo ir visų aukščiau išvardintų laukų užpildymo, vartotojas yra perkeliamas į kitą SUB-puslapį, kuriame yra prašoma patvirtinti rezervaciją į automobilių servisą (t.y rezervuoti laiką automobilių servise tam, kad atlikti norimas remonto paslaugas),

(o)vartotojas patvirtina susipažinimą su taisyklėmis bei tai, kad suprato jų turinį, pažymėdamas langelį paslaugų tiekėjo SUB-puslapyje. Nesutikus su taisyklėmis ,vartotojas neturės galimybės užsisakyti automobilio serviso rezervacijos. 

(p)Vartotojas gali duoti sutikimą dėl:

 1. gauti prekybos informaciją, susijusią su Inter Cars ir Inter Cars grupei priklausančiomis firmomis į savo elektroninį paštą. 
 2. vartotojo elektroninio pašto panaudojimo rinkodaros tiksliais tarp Inter Cars ir Inter Cars grupei priklausančių įmonių. 

iii.vartotojo elektroninio pašto prieinamumo Inter Cars grupei priklausiančioms įmonėms rinkodaros tikslais. 

 1. gauti darbinę informaciją iš Inter Cars grupei priklausiančių įmonių į savo elektroninę pašto dėžutę.

(q)Vartotojas siunčia savo kontaktinės informacijos formą, paspaudęs atitinkamą mygtuką. Siųsdamas kontaktinę informaciją paslaugos tiekėjui, vartotojas sutinka su rezervacijos paslaugos taisyklėmis. Tuo momentu, kai Vartotojas išsiunčia kontaktinę informaciją paslaugos tiekėjui, jis sutinka su rezervacijos paslaugos sąlygomis ir tai tampa sutartimi tarp paslaugų tiekėjo ir vartotojo. 

7.5.Kiekvieną kartą vartotojui, atlikusiam visus paslaugos tiekėjo reikalavimus, užsakiusiam rezervacijos paslaugą būtent tame pasirinktame automobilių servise arba reikalaujant tam tikros automobilių serviso paslaugos- pradedami realūs paslaugų tiekėjo veiksmai, padedantys vartotojui apsilankyti automobilio serviso patalpose. Tiksliau, paslaugų tiekėjas siunčia jūsų asmeninę informaciją, kurią jūs pateikėte kontaktinėje formoje dėl paslaugos rezervacijos, pasirinktam servisui. Asmeniniai duomenys yra apsaugomi kaip nustatyta įstatymo dėl asmeninių duomenų apsaugos 2016 metų birželio 13 dienos (Įstatymų leidinys 2016m. 922 punkte su pakeitimais).

7.6.Kaip dalis rezervacijos paslaugos yra naudojama Karštoji Linija, per kurią galima susisiekti su vartotoju.  Vartotojas gali kreiptis į karštą liniją, norėdamas suteikti papildomos informacijos arba pranešti apie atsiradusius pokyčius, pvz. pasikeitusią apsilankymo datą ir laiką. 

7.7.Paslaugos tiekėjas informuoja, kad: 

7.7.1.Paslaugų tiekėjas negarantuoja, kad pasirinktas automobilių servisas iš tikrųjų teikia pasirinktas paslaugas. Vartotojas gali būti nusiųstas į tokį automobilių servisą, kuris negalės suteikti norimų paslaugų arba paslaugų kaina gali skirtis nuo sutartosios. 

7.7.2.Paslaugų tiekėjas neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės automobilių serviso vardu, kaip ir neprisiima jokios atsakomybės vartotojo vardu. 

7.8.Paslaugų tiekėjas informuoja, kad nėra atsakingas už automobilio serviso atliktus darbus ar už teikiamas paslaugas. Jis taip pat neatsako už vartotojo neatvykimą sutartu laiku. 

7.9.Paslaugos tiekėjas negarantuoja, kad vartotojui bus suteiktos visos paslaugos, aprašytos tiekėjo internetiniame puslapyje (įskaitant ir automobilių serviso paslaugų kainas). 

7.10.Vartotojas, naršydamas rezervacijos paslaugos puslapyje, neįsipareigoja sudaryti sutartį tarp vartotojo ir automobilių serviso nei tarp paslaugų tiekėjo. Paslaugos sutartis pateikta vartotojo kontaktinėje formoje. 

7.11.Vartotojas, naudodamas rezervacijos paslaugą ar lankydamasis automobilių servise, neprivalo pirkti jokių  automobilio serviso paslaugų ar pasirašyti jokių sutarčių. 

7.12.Visos siūlomos automobilių serviso paslaugos yra aptariamos, remiantis atskiru susitarimu tarp automobilių serviso ir vartotojo. 

 1. IEŠKINIAI DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO

8.1.Vartotojas turi teisę registruoti ieškinį dėl teikiamų paslaugų kokybės paslaugų tiekėjui. 

8.2.Ieškiniai gali būti pateikiami įvairiais būdais, įskaitant: 

8.2.1.siunčiant elektroninį laišką paslaugų tiekėjui, pagal išvardintas Taisykles nurodytas 1.2.1 punkte. 

8.2.2.atsiųsti paslaugų tiekėjui raštišką formą. Pavyzdžiui, siunčiant laišką per kurjerį arba naudojantis pašto paslaugomis. Pristatymo adresą galite rasti Taisyklų 1.1 punkte.

8.3.papildomai prie ieškinio turėtų būti palikti šie duomenys: ieškinį teikiančio žmogaus pilnas vardas ir pavardė, o taip pat nurodytos priežastys, dėl kurių ieškinys yra teikiamas. 

8.4.paslaugų tiekėjas turėtų ieškinį išnagrinėti per 14 dienų po ieškinio priėmimo datos. 

8.5.po to, kai ieškinys išnagrinėtas , bet ne vėliau nei nurodyta 8.4. punkte, paslaugų tiekėjas turi pateikti išvadas apie  ieškinį vartotojui. Atsakymas turėtų būti siunčiamas vartotojui elektroniniu paštu arba  vartotojo nurodytu adresu. Jeigu ieškinyje bus informacijos ar duomenų, neleidžiančių vartotojui siųsti laiško su atsakymu, jis turi būti laikomas paslaugų tiekėjo buveinėje ir įteiktas vartotojui asmeniškai, adresu nurodytu 1.1 Taisyklių punkte. 

 1. NETEISMINIAI GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI


9.1.Vartotojas, kuris pasirašė sutartį, gali pasinaudoti neteisminiu būdu išspręsti ginčus bei reikalavimus. Vartotojas gali pasinaudoti tarpininkavimu ar draugiška jurisdikcija. Paslaugų tiekėjas informuoja vartotoją, kad jis gali atsiųsti tarpininkavimo formą ar sudarytą taikos sutartį, kuri būtų realizuojama, prižiūrint Darbo Inspekcijai. Taikos sutartį galima sudaryti Darbo inspekcijos patalpose arba jos skelbtame internetiniame puslapyje. Daugiau informacijos apie galimybes sudaryti dvišalę taikos  sutartį galite rasti internetiniame puslapyje (www.uokik.gov.pl).

9.2.Visi ginčai tarp vartotojo, kuris yra registruotas Vartotojas, ir paslaugos tiekėjo dėl paslaugos teikimo, gali būti įregistruoti, naudojant GSI (ginčų sprendimas internetu) platformą, prieinamą adresu http: / /ec.europa.eu/consumers/odr/ (nuorodą į GSI platformą galimą rasti SUB-puslapių paslaugose). GSI platformos naudojimas yra galimybė, o ne pareiga, būnant registruotu Vartotoju, spręsti iškilusias problemas internetu. Tai yra numatyta Europos parlamento bei ES tarybos teisės taisyklių Nr. 524/2013 priimtų 2013 gegužę dėl interneto sistemos vartotojų ginčų sprendimo bei pakeitimų reglamente (EC)Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EC (reglamentas dėl GSI vartotojų ginčų).

 1. PASLAUGŲ TIEKĖJO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS VERSLININKO ATŽVILGIU


10.1.Sutarties sudarymo atveju tarp paslaugų tiekėjo ir vartotojo, kuris minimas sutartyje kaip verslininkas, visiška paslaugų tiekėjo materialinė atsakomybė turi būti ribojama iki 5000 PLN (penki tūkstančiai zlotų) sumos, jeigu tam tikri teisės aktai nenumato kitaip. 

10.2.Materialinės paslaugų tiekėjo  atsakomybės apribojimas, aprašytas 10.1 punkte, netaikomas, jeigu žala, padaryta vartotojui, vadinamam verslininku, padaryta specialiai ir kitais įstatymo numatytais atvejais. 

10.3.Siekiant išvengti bet kokių abejonių ar nesklandumų, kylančių dėl aprašytų 10.1 ir 10.2 punktų, jie yra netaikomi klientams, pasirašiusiems sutartis tarp paslaugų tiekėjo ir vartotojo, kuris yra Vartotojas.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


11.1.Taisyklės įsigalioja nuo 2016 rugpjūčio 01 dienos. 

11.2.Paslaugų tiekėjas turi teisę keisti šias taisykles, dėl bet kurių svarbių priežasčių, išvardintų žemiau: 

11.2.1.Esamos taisyklės koreguojamos, atsiradus pasikeitimams teisės aktuose, kurie taikomi paslaugos tiekėjo veikloje. 

11.2.2.Paslaugų tiekėjo verslo veiklos pritaikymas pagal naujai priimtas rekomendacijas (įsakymai, sprendimai, direktyvos) bei įgaliotų šalies organų ar vietos administracijos priimtus teisės aktų pakeitimus. 

11.2.3.Paslaugų plėtros ar jų funkcionalumo pasikeitimo, ypač pristatant naujas paslaugas arba esamų paslaugų tobulinimo 

11.2.4.Naujų mokesčių už paslaugas atsiradimo. 

11.2.5.Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų galimybių ar pobūdžio keitimo. 

11.2.6.Techninių sąlygų, susijusių su paslaugos teikimu, keitimo, IT sistemos tobulinimo, tam, kad vartotojas sklandžiai galėtų naudotis teikiamomis paslaugomis. 

11.2.7.Taisyklių pritaikymo aukščiausiems poreikiams, kad būtų galima suteikti kokybiškiausią vartotojų teisių apsaugą. 

11.2.8.Akivaizdžių rašybos klaidas, kurių gali atsirasti Taisyklėse, ištaisymo. 

11.2.9.Naujai iškilusių pavojų ir grėsmių, atsiradusių naudojantis paslaugomis,šalinimo. 

11.2.10.Pokyčiai, atsiradę internetiniuose puslapiuose, įskaitant adresus bei hipersaitus, įtrauktus į Taisykles. 

11.2.11.Atsiradę pasikeitimai dėl naudojamų techninių priemonių ir klaidų, susijusių su kontaktine informacija, nustatymo metodų, aprašytų Taisyklių punkte 7.47.4. (pvz.sutartis dėl paslaugos rezervavimo). 

11.2.12.Pasikeitus paslaugos patvirtinimo, apsaugos metodikai bei techninėms  galimybėms, susijusioms su išskirtinės paslaugos užsakymu. 

11.2.13.. Paslaugų tiekėjo duomenų pasikeitimo, įskaitant adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą. 

11.3.Paslaugų tiekėjas turi informuoti apie Taisyklių pasikėtimus savo internetinėje svetainėje.