Смазване на газова уредба

Смазване на газова уредба
media info

Обхват на услугата

  • Монтиране на резервоар със смазка при двигателя
  • Монтиране на система за отрицателно налягане или електронна система за дозиране на смазочни масла
  • Монтиране на дюзите за подаване на смазочни материали към всмукателния колектор

Сервизи: Смазване на газова уредба

Къде търсите сервиз?
Въведете града, в който търсите сервиз.
Ние ще Ви покажем резултатите от Вашето търсене, като се съобразим с Вашето местоположение.