Смяна на клапан EGR

Смяна на клапан EGR
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на компонентите ( в зависимост от двигателя ), които възпрепятстват достъпа до EGR клапана
  • Демонтиране на EGR клапана
  • Почистване или подмяна на клапана
  • Отстраняване на записаните грешки за EGR в компютъра

Сервизи: Смяна на клапан EGR

Къде търсите сервиз?
Въведете града, в който търсите сервиз.
Ние ще Ви покажем резултатите от Вашето търсене, като се съобразим с Вашето местоположение.